Programul DOCPAT
Patrimoniu mobil

DOCPAT este un program informatic pentru evidenţa patrimoniului cultural mobil (fişe de obiect) şi a arhivelor documentare din muzee (fişe de fototecă, clişotecă, videotecă şi altele).
Programul acoperă toate domeniile de patrimoniu mobil (artă decorativă, artă plastică, arheologie, carte veche, documente, etnografie, istorie, numismatică, medalii şi decoraţii, ştiinţă şi tehnică, ştiinţele naturii, carte veche).

DOCPAT poate fi utilizat în muzee, direcţii judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural, institute de cercetare, precum şi de alţi deţinători de colecţii de bunuri culturale mobile care au nevoie de o evidenţă rapidă, modernă, de analiza şi selecţia datelor, de ordonarea acestora pe diverse criterii, de listarea unor inventare, cataloage de expoziţie, fişe de obiecte. Marele avantaj al unei evidenţe informatizate este posibilitatea de actualizare a informaţiilor în timp.
Descoperă
Articole similare