Timbrul monumentelor istorice
Articole

Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) este o taxă extrabugetară şi nefiscală, destinată finanţării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice. Aceasta este o taxă obligatorie pentru operatorii economici ce desfăşoară activităţi generatoare de venituri din vânzări de produse şi servicii care promovează sau utilizează imagini cu monumente istorice, imobile de patrimoniu sau în zona de protecţie a monumentelor istorice.

ATENȚIE!

 
În urma Deciziei nr. 144/05.06.2024 emisă ca urmare a numeroaselor solicitări primate pe adresa INP, se prelungește termenul de depunere a proiectelor în cadrul sesiunii de finanțare prin Timbrul Monumentelor Istorice II/2024, pentru proiecte care au ca scop protejarea și promovarea monumentelor istorice, până la data de 12 august 2024, ora 17:00

CALENDAR VERSIUNE NOUĂ!

•         Depunerea online a proiectelor: 10.05.2024 - 12.08.2024 (ora 17:00)
•         Verificarea administrativă a proiectelor depuse (inclusiv solicitarea, primirea şi verificarea clarificărilor):  13.08.2024 - 03.09.2024
•         Afişarea pe site-ul INP a rezultatului selecţiei administrative:  04.09.2024
•         Depunere contestații (etapa administrativă): 05.09.2024-06.09.2024(ora 24.00)
•         Soluționare contestații (etapa administrativă): 09.09.2024 – 10.09.2024
•         Afișarea pe site-ul INP a rezultatului final selecţiei administrative: 11.09.2024
•         Evaluarea proiectelor:  12.09.2024 - 23.09.2024
•         Afişarea pe site-ul INP a rezultatului evaluării dosarelor:  24.09.2024
•         Depunere contestaţii: 25.09.2024 - 27.09.2024 (ora 24:00)
•         Soluţionare contestaţii: 30.09.2024 - 04.10.2024
•         Afişarea pe site-ul INP a rezultatului final al evaluării dosarelor: 07.10.2024
•         Semnarea contractelor: 08.10.2024 - 16.10.2024
 
Perioada de derulare a proiectelor
-         Subprogramul Proiectare: între data semnării contractului - 30.11.2025,
-         Subprogramul Punere în valoare - interpretare și prezentare - a caselor memoriale: între data semnării contractului - 30.11.2025.
-         Subprogramul Restaurare: între data semnării contractului - 31.12.2027.
 
ATENȚIONARE! Vă rugăm să vă asigurați că dețineți versiunea actualizată a documentelor la subprogramele Punere în valoare și Proiectare!
 

Descoperă
Articole similare