Programul Național de Restaurare (PNR)
Articole

Programul Național de Restaurare a apărut în anul 1997 în urma inițiativei Ministrului Culturii, Ion Caramitru. În perioada 1997-2018 a fost finalizată restaurarea unui număr de aproximativ 400 de obiective monument istoric, inclusiv monumente aflate pe Lista Patrimoniului Mondial - UNESCO.

Institutul Național al Patrimoniului finanțează anual lucrări de restaurare ale monumentelor istorice incluse în Programul Național de Restaurare, program ce se derulează conform reglementărilor prevăzute de Ordinul nr. 2978/2019, emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și derularea PNR, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și gestionat de INP. Aceste norme stabilesc metoda de aplicare, condițiile de eligibilitate, criteriile de prioritizare și procedura de evaluare a obiectivelor incluse în Programul Național de Restaurare.

Contractarea lucrărilor de restaurare împreună cu supravegherea tehnică a șantierelor, contractarea studiilor, cercetărilor și proiectelor de consolidare, restaurare, conservare și punere în valoarea a monumentelor istorice, inclusiv componente artistice și de arheologie se face pe baza avizelor emise de Direcția Patrimoniu Cultural și de Consiliul Tehnico-Economic din cadrul INP  sau, după caz, al MCIN.

Institutul Național al Patrimoniului este  responsabil de fundamentarea și elaborarea Programului Național de Restaurare  a Monumentelor Istorice. Acest program are ca sursă de finanțare sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale. În cadrul fundamentării, elaborării și derulării Programului Național de Restaurare, Institutul Național al Patrimoniului urmărește utilizarea în condiții de eficiență economică a fondurilor provenite de la Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Programul Naţional de Restaurare - Achiziții

2023
PROGRAMUL NAȚIONAL DE RESTAURARE REALOCARE 2023 (pdf)
PROGRAMUL NAȚIONAL DE RESTAURARE 2023 (pdf)2022
PROGRAMUL NAȚIONAL DE RESTAURARE 2022 - Final (pdf)
PROGRAMUL NAȚIONAL DE RESTAURARE 2022 - Redistribuire Lucrări în continuare, Lucrări noi - Urgențe și Priorități (pdf)
PROGRAMUL NAȚIONAL DE RESTAURARE 2022 (pdf)

2021
PROGRAMUL NAȚIONAL DE RESTAURARE - Redistribuire 2021 (pdf)
PROGRAMUL NAȚIONAL DE RESTAURARE - SUPLIMENTARE - Etapa a II-a 2021 (pdf)
PROGRAMUL NAȚIONAL DE RESTAURARE - SUPLIMENTARE 2021 (pdf)
PROGRAMUL NAȚIONAL DE RESTAURARE 2021 (pdf)

2020
PROGRAMUL NAȚIONAL DE RESTAURARE - REDISTRIBUIRE Etapa a III-a 2020 (pdf)
PROGRAMUL NAȚIONAL DE RESTAURARE - REDISTRIBUIRE Etapa a II-a 2020 (pdf)
PROGRAMUL NAȚIONAL DE RESTAURARE - REALOCARE 2020 (pdf)
PROGRAMUL NAȚIONAL DE RESTAURARE - REDISTRIBUIRE 2020 (pdf)
PROGRAMUL NAȚIONAL DE RESTAURARE 2020 (pdf)

2019
PROGRAMUL NAȚIONAL DE RESTAURARE ETAPA IV (pdf)
PROGRAMUL NAȚIONAL DE RESTAURARE ETAPA III - REDISTRIBUIRE LUCRĂRI NOI, URGENȚE ȘI PRIORITĂȚI- 2019 (pdf)
PROGRAMUL NAŢIONAL DE RESTAURARE ETAPA a ll-a - LUCRĂRI NOI, URGENŢE Şl PRIORITĂŢI - 2019 (pdf)
PROGRAMUL NAȚIONAL DE RESTAURARE ETAPA I - LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - 2019 (pdf)
PROGRAMUL NAȚIONAL DE RESTAURARE ETAPA I - LUCRĂRI NOI, URGENȚE ȘI PRIORITĂȚI - 2019 (pdf)

2018
PNR ETAPA I - REALOCARE - LUCRARI IN CONTINUARE - 2018 (pdf)
PNR ETAPA I - REALOCARE - LUCRĂRI NOI - 2018 (pdf)
PNR ETAPA II - REALOCARE - URGENȚE ȘI PRIORITĂȚI - 2018 (pdf)
PLANUL ANUAL DE ACHIZIŢII PROGRAMUL NAŢIONAL DE RESTAURARE 2018 (pdf)
PROGRAMUL NAŢIONAL DE RESTAURARE ETAPA I - LUCRĂRI NOI - 2018 (pdf)
PROGRAMUL NAŢIONAL DE RESTAURARE ETAPA I - LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - 2018 (pdf)

2017
PROGRAMUL NAŢIONAL DE RESTAURARE ETAPA A II A - LUCRĂRI NOI - REALOCARE 2017 (pdf)
PROGRAMUL NAŢIONAL DE RESTAURARE 2017 - Etapa II Realocare - Lucrări noi (pdf)
PROGRAMUL NAŢIOMAL DE RESTAURARE ETAPA II - LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - REALOCARE - 2017 (pdf)

2016
PROGRAMUL NAŢIONAL DE RESTAURARE FINAL 2016 (pdf)

2015
PROGRAMUL NAŢIONAL DE RESTAURARE REALOCARE 2015 (pdf)

Normele metodologice

Ordin al Ministrului Culturii nr. 3.765/2016
Normele metodologice privind elaborarea şi derularea Programului naţional de restaurare a monumentelor istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, şi gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului (pdf)

Ordin al Ministrului Culturii nr. 2978/2019
Modificarea Normelor metodologice privind elaborarea şi derularea Programului naţional de restaurare a monumentelor istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, şi gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 3.765/2016 (pdf)
Descoperă
Articole similare